Pasauly aš ateivis (40 giesmių)

„Pasauly aš ateivis“ / „Ich bin ein Gast auf Erden“
(Ps 119,19)
„Krikščioniškos giesmės“ Nr. 532 (2007)
Mirtis ir laidojimas
Natos: Pasauly aš ateivis (Lašelis vynuogėlių II). Krikščioniškos giesmės. Choralas

Taip pat dažnai giedama gaida „Širdingai aš geidauju“ („Herzlich tut mich verlangen“), plačiai žinoma kaip „Miela Kristaus galvelė“ („O Haupt, voll Blut und Wunden“). Natos: https://hymnary.org/media/fetch/97560
Taip pat yra Lietuvoje nepaplitusi melodija „St. Hilda“ (Knecht). Natos: https://hymnary.org/hymn/JLCV1894/page/267

1. Pasauly aš ateivis,

Nėra man būvio čia,

Vargstu čia kaip keleivis,

Danguj man tėviškė,

Tenlink mana kelionė,

Tenai bus atilsis,

Kai Viešpaties malonė

Užmerks manas akis.

2. Kas mano čia veikimas?

Iš pat mažų dienų

Vien triūsas bei vargimas,

Kiek tik prisimenu.

Naktų daug išbudėjau,

Kenčiau nuo sopulių,

Ir jau gana regėjau

Vargų bei negandų.

3. Mane daugsyk ištiko

Kely šiurpi audra,

Žaibai, griausmai apniko,

Lietus, kruša, pūga.

Pavydas, nedorybė

Ir kerštas bei klasta –

Tie buvo man sunkybė

Bei rūpesčių našta.

4. Ir sentėviai patyrę

Daug rūpesčių yra,

Jie taką mums pramynė

Kelionėj danguna.

Kiek vargo Abraomas

Savajam kelyje,

Kol teko jam gaivintis

Žadėtoj žemėje!

5. Nelengva Izaokui,

Jo sūnui mylimam,

Jokūbui vis kovoti

Reikėjo atkakliam!

Kieksyk ištikimybę

Mėgino Dievas jų,

Išbandymų gausybė

Jiems gulė ant pečių!

6. Taip tie šventi keliavo

Sunkumuos ir varguos,

Palikę vietą savo

Ieškojo jie kitos.

Taip nešti jie turėjo

Šį kryžių sunkųjį,

Kol juos mirtis padėjo

Į ramų atilsį.

7. Aš jau mielai panešiu

Visus čia sunkumus,

Gyventi pasistengsiu

Geriau už tuos šventus.

Juk reikia nesustoti,

Nešt kryžių bei vargus.

Jei kas kovoj svyruotų,

Tam uždaras dangus.

8. Ir aš Tau pasidavęs

Ten būti meilyčiau,

Pasaulį apkeliavęs,

Labai aš pavargau.

Čia juo ilgiau keliauju,

Juo džiaugsmo vis mažiau,

Ir sieloje ragauju

Vargų tik vis daugiau.

9. Kur aš ligšiol viešėjęs,

Tai netikri namai,

Kai laikas bus priėjęs,

Išeisiu aš mielai.

Ką čia tiktai vartojęs,

Paliksiu visa tai,

Ištikimai kovojęs,

Ilsėsiuosi ramiai.

10. O Tu, džiaugsme šventasis,

Skaisčiausioji šviesa,

Kai laikas bus manasis,

Pakvieski danguna,

Prie amžinos linksmybės

Tavuosiuos namuose,

Kur spinduliais šviesybės

Dabinsi Tu mane.

11. Ten džiaugsiuosi širdingai

Ir būsiu amžinai

Su tais, kuriuos šlovingai

Vainikais dabinai.

Ten garbinti neliausiu

Tavų šventų darbų

Kai be kančių jau gausiu

Ilsėtis po vargų.

T.: Paul Gerhardt, 1666/67
V.: Fridrichas Kuršaitis (1806–1884)
M.: užrašė Liudvikas Fetingis, Jurbarkas, 1981

40 pamėgtų giesmių iš Liuteronų bažnyčios giesmyno „Krikščioniškos giesmės“
Pagal knygą „LIUTERONYBĖ. Kas tai?“
40 karantino dienų (2020 03 16 – 04 24)

Anna Maria Maiolino nuotr.

 

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą