Malda už vaikus (pirminė versija)

Atsisiųsti atnaujintą: Malda už vaikus. Lietuvos liuteronų kelias 2022

Prieš kelerius metus, gal per moksleivių Velykų atostogas,  perskaičiau ilgą dviejų dalių straipsnį Оставь ребенка в покое. Nebeatsimenu visko, bet vienas epizodas labai įstrigo (berods, iš 2 d.). Apie stačiatikę motiną, kuri, turėdama 12 vaikų, užmigdavo tiesiog ant grindų – besimelsdama už juos. Pervargo, besistengdama visus sužiūrėti. Ir nusprendė juos pavesti vieno šventojo globai. Άγιος Χαράλαμπος – „spindintis džiaugsmu“. Maždaug, jis labai gerai susitvarko. Taip ir įsivaizduoju ją uždegančią žvakeles prie ankstyvosios krikščionybės laikų globėjo ikonos.

Man čia tas atvejis, kai, pasak C. S. Lewiso, nebeturėdami nieko, ateiname pas Dievą ir tariame iš širdies gelmių: Viešpatie, pavedu Tau viską!.. 

Taigi, 30 dienų mamos malda su Šventuoju Raštu.

Galima pradėti nuo Naujųjų, galima bet kurią bet kurio mėnesio dieną, galima šiandien.

Ėmiau dr. Algirdo Jurėno Biblijos vertimą, o tų pačių eilučių nuorodos veda į Lietuvos Biblijos draugijos ekumeninį. Čia įdėta sutrumpinta lietuviška 30 maldos dienų versija. Originale dar yra apmąstymai ir idėjos, kurių neįdėjau. Bet papildžiau maldomis.

 Atsisiųsti atnaujintą: Malda už vaikus. Lietuvos liuteronų kelias 2022

1 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Liaukitės ir pripažinkite, kad Aš esu Dievas, išaukštintas tautose, išaukštintas žemėje!
 (Ps 46,10)
Mamos malda
Dieve, duok, kad kiekvieną dieną pabūčiau Tavo artume.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

2 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Jis meldėsi vienoje vietoje. Kai Jis liovėsi, vienas iš Jo mokinių Jam tarė: „Viešpatie, išmokyk mus melstis, kaip ir Jonas mokė savo mokinius“.
(Lk 11,1)
Mamos malda
Jėzau, išmokyk mane melstis, kaip Tu.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

3 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Jis jiems tarė: „Kai meldžiatės, sakykite: Tėve, tebūna šventu laikomas Tavo vardas. Teateinie Tavo karalystė“. (Lk 11,2)   
Mamos malda
Dieve, Tu esi šventas. Teateinie Tavo karalystė.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

4 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Mūsų duonos šiai dienai duok mums kasdien. (Lk 11,3)
Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad esi tas pats vakar, šiandien ir per amžius.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

5 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Ir atleisk mums mūsų nuodėmes. (Lk 11,4a)
Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad neišsenka Tavoji malonė.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

6 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Nes ir mes patys atleidžiame kiekvienam, kuris mums kaltas. (Lk 11,4b)
Mamos malda
Tėve, padėk mūsų šeimai branginti atleidimą.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

7 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Ir nevesk mūsų į mėginimą.
(Lk 11,4c)
Mamos malda
Jėzau, ačiū Tau, kad atlaikei gundymus ir nenusidėjai. Padėk man atsilaikyti prieš pagundas.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui –
Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

8 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Ir jei kas vieną nutveria, du gali jam pasipriešinti. Ir „triguba virvė negreit pertrūksta“. 
(Mok 4,12)
Mamos malda
Viešpatie, ačiū už stiprybę, kurią teiki per maldą. Padėk melstis kartu su kitais, kad išlikčiau tvirta mama.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui –
Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

9 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Taigi, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, viską darykite Dievo garbei.
(1 Kor 10,31)
Mamos malda
Tėve, ačiū, kad naudoji mano gyvenimą vaikų išganymui.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

10 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Gerai pažink savo mažųjų gyvulių būklę, kreipk savo dėmesį į bandas! 
(Pat 27,23)
Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad esi Gerasis Ganytojas.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

11 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Nekniūpok ties jais ir negarbink jų! Nes aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, pavydulingas Dievas, atkeršijąs už tėvų nusikaltimą vaikams, trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie manęs nekenčia, bet rodąs malonę tūkstančiams tų, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
( 20,5-6)
Mamos malda
Myliu Tave, Viešpatie. Ačiū, kad laimini mane, mano vaikus ir mano vaikų vaikus.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

12 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Ir jūs, tėvai, nepykdykite savo vaikų, bet auginkite juos su Viešpaties drausme ir pamokymu.
(Ef 6,4)
Mamos malda
Viešpatie, dėkoju Tau už šią neapsakomai svarbią man patikėtą užduotį – padėti savo vaikams ieškoti Tavojo veido.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

13 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Kur nėra raguočių, ėdžios tuščios, bet daug derliaus gaunama jaučio jėga.
(Pat 14,4)
Mamos malda
Viešpatie, padėk suvokti, kad mano gyvenimas – ne tik betvarkė, bet ir malonė.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

14 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Štai sūnūs yra VIEŠPATIES dovana, įsčių vaisius – Jo atlyginimas. Tokie, kaip strėlės karžygio rankoje, yra jaunystėje gimę sūnūs. Laimingas žmogus, kuris jais pripildė savo strėlinę! Neturės jis gėdytis, kai kalbėsis su priešais vartuose.
(Ps 127,3-5)
Mamos malda
Tėve, dėkoju, kad apdovanojai mano vaikus ir prašau: padėk man atpažinti ir padėti puoselėti tas dovanas Tavo garbei.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

15 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Štai sūnūs yra VIEŠPATIES dovana, įsčių vaisius – Jo atlyginimas.
(Ps 127,3)
Mamos malda
Tėve, ačiū už vaikus.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

16 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Miestas su spragomis be mūro – vyras, neturintis savitvardos.
(Pat 25,28)
Mamos malda
Tėve, mokyk mane savitvardos su vaikais.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

17 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Jei rūstaujate, nenusidėkite; saulė te nenusileidžia ant jūsų papykio. (Ef 4,26)
Mamos malda
Jėzau, duok man išminties, kad supykusi ar pasimetusi nerėkčiau ant vaikų.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

18 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje turite kentėti. Bet būkite drąsūs! Aš esu nugalėjęs pasaulį.
(Jn 16,33)
Mamos malda
Jėzau, Tu įspėjai, kad teks patirti vargus, bet aš vis nustembu. Padėk taip priimti kasdienybę, kad mano laikysena teiktų Tau garbę.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

19 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Pasilikite manyje, ir aš pasiliksiu jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisių iš savęs, jei ji nepasiliks vynmedyje, taip negalite ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Aš esu vynmedis, jūs – šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes nuo manęs atskirti jūs nieko negalite nuveikti.
(Jn 15,4-5)
Mamos malda
Jėzau, ačiū, kad turime apsčiai gyvenimo Tavyje. 
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį! 

20 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Išlipęs Jis išvydo didžiulę minią. Jis gailėjosi jų ir gydė jų ligonius. (Mt 14,14)
Mamos malda
Jėzau, padėk man žmones branginti labiau nei patogumą.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

21 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Ona melsdamasi tarė: „Mano širdis džiūgauja VIEŠPAČIU, mano ragas mano Dievo pakeltas. Mano burna plačiai atsiveria prieš mano priešus, nes džiaugiasi Tavo pagalba. Nes niekas nėra toks šventas, kaip VIEŠPATS, [nes be Tavęs nėra kito] ir nėra uolos, kaip mūsų Dievas“.
(1 Sam 2,1-2)
Mamos malda
Mano širdis džiūgauja VIEŠPATYJE,
mano jėga mano Dievo išaukštinta.
Mano lūpos juokiasi iš priešų;
džiaugiuosi savo pergale.
Nėra kito Šventojo kaip VIEŠPATS,
tikrai nėra kito šalia Tavęs;
nėra Uolos kaip mūsų Dievas.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

22 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Jis tarė: „Na, imk savo sūnų, savo vienintelį, kurį tu myli, Izaoką, eik į Morijos šalį ir ten jį aukok kaip deginamąją auką ant vieno iš kalnų, kurį tau nurodysiu!“ (Pr 22,2)
Mamos malda
Tėve, ačiū, kad man kuriam laikui patikėjai savuosius vaikus; meldžiu, kad jie visą amžinybę gyventų Tavo artume.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

23 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Pr 
22. Saros išgyvenimai
Mamos malda
Viešpatie, dėkoju Tau už visus žmones, kurie myli mano vaikus.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

24 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Jūsų papuošalas tebūnie ne išviršinis, susidarąs iš plaukų supynimo į kasas ir auksinių gražmenų nešiojimo ar vilkėjimo [puikiais] drabužiais, bet paslėptasis širdies žmogus su nepranykstančiu švelnios ir ramios dvasios grožiu. Ji yra labai brangi Dievo akyse. (1 Pt 3,3-4)
Mamos malda
Tėve, ačiū, kad sukūrei mane pagal savo paveikslą.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

25 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Šito berniuko meldžiau, ir VIEŠPATS išklausė mano prašymą, su kuriuo kreipiaus į Jį. Taigi ir aš leidžiu VIEŠPAČIUI išreikalauti jį [iš manęs]. Kol jis gyvens, tebūnie laikomas VIEŠPATIES išreikalautu. 
(1 Sam 1,27-28a)
Mamos malda
Viešpatie, leisk man per motinystę panašėti į Tave.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

26 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Tačiau aš nebranginu savo gyvybės, kad galėčiau užbaigti savo bėgynes ir tarnystę, kurią gavau iš Viešpaties Jėzaus: paliudyti Dievo malonės gerąją naujieną. (Apd 20,24)
Mamos malda
Jėzau, padėk man visada atminti Tavo Kryžių.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

27 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Niekuo nebūkite susirūpinę, bet kiekvienoje padėtyje praneškite savo prašymus Dievui malda ir maldavimu su dėkojimu.
(Fil 4,6)
Mamos malda
Viešpatie, dėkoju, kad galiu Tau atnešti visus savo rūpesčius.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

28 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Laikykite tai vien tik džiaugsmu, mano broliai, kai pakliūvate į įvairius išmėginimus, žinodami, kad jūsų tikėjimo išbandymas gamina ištvermę, o ištvermė tegul atlieka tobulą darbą, kad būtumėte tobuli ir nepeiktini, be jokio trūkumo. (Jok 1,2-4)
Mamos malda
Jėzau, padėk man viską laikyti džiaugsmu.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

29 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Viską darykite be murmėjimų ir ginčų. (Fil 2,14)
Mamos malda
Viešpatie, atleisk man. Padėk, kad mano kalbėjimas apie vaikus ir motinystę atiduotų garbę Tau.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

30 diena

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią, atgaivink mūsų širdis ir atnaujinki žemės veidą.
Būdamas tikras, kad Tas, kuris pradėjo jumyse gerą darbą, jį užbaigs iki Kristaus Jėzaus dienos. (Fil 1,6)
Mamos malda
Viešpatie, ačiū už šį maldos mėnesį. Duok man naują širdį ir atnaujink mane nauja dvasia. Duok man gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Amen.
Tėve mūsų
Mano siela šlovina Viešpatį…
Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
padaryk mano širdį panašią į savo Širdį!

2020 m. rugsėjo kelionė su malda liko čia (nuotraukos nuo /1 iki /30).

ikona zaisliukai

 Paskelbta 2017 gruodį

Vilma Sabutienė
Kiekvieną dieną tu pamatai, išgirsti arba perskaitai ką nors nauja. Bet jeigu nori temos, prašau – parašyk man apie Liuteronų bažnyčią. (Chesterfield. Laiškai sūnui). Ačiū, kad domitės!

Parašykite komentarą